Vedenkestävät FeelFree laukut ja reput

Facebook

Joustoluotto

GDPR Tietosuojaseloste

GDPR-tietosuojaseloste

 

 

REKISTERINPITÄJÄ

Oy Tokona Ltd

Petteri Kuusela  

Kalkkivuorentie 43 J 24

00760 Helsinki

GSM +358400503671

petteri.kuusela@tokona.fi 

 

Henkilötietojen käsittelijä

Jari Räkköläinen

Kalkkivuorentie 43 J 24

00760 Helsinki

GSM 050 512 4602

REKISTERIN NIMI

Oy Tokona Ltd verkkokaupan asiakaspalvelurekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilö on rekisteröitynyt Oy Tokona Ltd asiakkaaksi ostaakseen tuotteita www.tokona.fi verkkokaupasta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Oy Tokona Ltd asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös tilaustietojen ja mahdollisesti kuljetuksen aikana kadonneiden pakettien seurantaan.

Tietoja voidaan käyttää Oy Tokona Ltd toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Oy Tokona Ltd omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisten tahojen käyttöön. Oy Tokona Ltd voi käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita esim webhotelli- ja maksulaitospalvelut. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten edellytysten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Oy Tokona Ltd asiakassuhteiden ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Oy Tokona Ltd voi laatia asiakasrekisterin sisältämistä tiedoista sähköisenä tai kirjallisena luettelon, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esimerkiksi postitustarroja suoramainoksiin ja tilausten lähetteisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä tämän rekisterin pitäjälle, esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin merkitään henkilön verkkopalveluun itse antamat tiedot. Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Ikä
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS Tietoja ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Oy Tokona Ltd tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

TIETOJEN POISTAMINEN JA TARKASTUSOIKEUS

Kunnioitamme asiakkaidemme toiveita tietojen käsittelyssä. Sähköinen järjestelmämme on suunniteltu siten, että asiakkaalla on mahdollisuus päästä tarkastamaan, muuttamaan ja poistamaan tietojaan järjestelmästä itse.

Asiakas voi itse poistaa tietonsa verkkokaupasta tai pyytää poistamista esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse. Henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Asiakas voi nähdä omat tietonsa kirjautumalla palveluun tunnuksillaan ja pystyy myös muuttamaan antamiaan tietoja.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisäksi tietoja  voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai ei toimi hyvien liiketoimintatapojen mukaan.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Verkkokauppasovelluksen tietoturvapäivityksistä tulee tieto verkkokaupan hallintapaneeliin sekä sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle. Päivitykset tehdään viipymättä.

Tunnemme yksityisyydensuojaan liittyvät vastuumme ja kunnioitamme asiakkaitamme toimimalla reilusti ja säädösten edellyttämällä tavalla.

REKISTERITIETOJEN POISTUMINEN REKISTERISTÄ

Rekisteritiedot poistetaan rekisteristä:

Verkkokaupan rekisteristä: kun 5 vuotta on kulunut asiakkaan viimeisestä tilauksesta

Kirjanpitoaineistosta: kun 7 vuotta on kulunut asiakkaan viimeisestä tilauksesta

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Henkilötietoja ei käytetä palvelussamme tai sivustollamme profilointiin, eikä käytössämme ole automaattisia päätöksentekojärjestelmiä. Kannattaa kuitenkin huomioida että maksunvälittäjä Checkout Finland saattaa asiakkaan hakiessa luottoa, käyttää tämänkaltaisia järjestelmiä luottotietojen varmistamiseksi, mutta ne tapahtuvat heidän omissa suojatuissa palveluissaan, ei Oy Tokona Ltd toimesta.

LISÄTIETOJA JA VALITUSMENETTELY

Toivomme asiakkaidemme ensisijaisesti olevan yhteydessä suoraan rekisterinpitäjään, mikäli henkilötietojen käsittelyssä havaitaan puutteita tai epäselvyyksiä.

Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta saa tietosuojavaltuutetun sivuilta. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee ettei henkilötietojen käsittelyssä ole  noudatettu GDPR asetuksen säädöksiä. 

Jousto